TCS

Slogan
TIN TỨC
Xem thêm
Giới Thiệu

Giới Thiệu

Công ty cổ phần dịch vụ TCS hoạt động trong lĩnh vực giao nhận và khai thuê hải quan. Nền tảng cốt lõi của chúng tôi là cung cấp dịch vụ khai báo và thông quan hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với thời gian tối ưu, hạn chế rủi ro thấp nhất về mặt chính sách khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan các nội dung về mã số HS, chính sách xuất nhập khẩu.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về chính sách xuất nhập khẩu, chính sách ưu đãi thuế quan đối với các dự án FDI đầu tư tại việt nam.
Chi tiết