Slogan
Giấy phép chuyên ngành - Chứng nhận xuất xứ

Giấy phép chuyên ngành - Chứng nhận xuất xứ

30/03/2016
Ngày nay các hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế của các quốc gia rất đa dạng và phức tạp. Nắm bắt không kịp thời các loại giấy phép nhập khẩu cần phải có cho một loại hàng hóa cụ thể là một thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp tham gia họat động xuất nhập khẩu. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và làm thủ tục xin giấy phép chuyên ngành cho hàng hóa trong các lĩnh vực: An toàn vệ sinh thực phẩm; An Toàn lao động; Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu; Kiểm dịch thú y; Y tế.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xin chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu cho khách hàng nhanh chóng và kịp thời.