Slogan
Tư vấn thuế xuất nhập khẩu

Tư vấn thuế xuất nhập khẩu

30/03/2016
Với qui trình thủ tục hải quan chuyển dần sang công tác kiểm tra sau thông quan, Rủi ro về chính sách thuế xuất nhập khẩu như áp mã số HS chưa chính xác, khai báo miễn giảm thuế chưa phù hợp tai thời điểm đăng ký thủ tục hải quan, chính sách quản lý chuyên ngành, chính sách quản lý rủi ro giá tính thuế có thể đặt doanh nghiệp vào tình trạng chịu rủi ro như truy thu thuế, phạt vi phạm hành chính. Việc này có thể gây bất ổn đến họat động bình thường của doanh nghiệp. Với đội ngũ am hiểu chuyên sâu với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý thuế và chính sách xuất nhập khẩu, dịch vụ tư vấn của chúng tôi giúp cho khách hàng có được đầy đủ thông tin và có cơ sở vững chắc để đưa ra các quyết định họach định chiến lược kinh doanh của mình trong dài hạn.