Slogan
Tư vấn hải quan chuyên sâu

Tư vấn hải quan chuyên sâu

30/03/2016
Với đội ngũ là chuyên gia trong lĩnh vực hải quan, TCS cung cấp dich vụ tư vấn chuyên sâu cho các đối tác có nhu cầu xây dựng qui trình quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa tại công ty. Dịch vụ tư vấn chuyên sâu của chúng tôi được thực hiện thông qua ba bước qui trình:
  • Khảo sát: Chúng tôi lắng nghe và tập hợp thông tin, dữ liệu hiện có của khách hàng về qui trình xuất khẩu nhập khẩu bao gồm: thực trạng nhân sự, qui trình chuẩn bị chứng từ cho khai báo và thông quan hải quan, qui trình giao nhận hàng hóa để xác định điểm yếu trong chuỗi cung ứng.
  • Đánh giá: Chúng tôi thực hiện các bước đánh giá dựa trên kết quả khảo sát bao gồm tính hiệu quả, các dịch vụ hiện hữu và các điểm cần lưu ý về đánh giá chi phí hoạt động cũng như tính ổn định của qui trình hiện hữu.
  • Khuyến nghị: Chúng tôi thực hiện khuyến nghị độc lập và khách quan về cải tiến qui trình thủ tục trong đó có thể bao gồm xem xét đánh giá khác chọn lọc các đơn vị cung ứng dịch vụ, cung cấp thông tin so sánh chi phí và giá dịch vụ và cung cấp giải pháp thực hiện khuyến nghị theo nếu khách hàng có yêu cầu. Chúng tôi cung cấp khuyến nghị trên cơ sở dữ liệu khách quan giúp khách hàng có thêm lựa chọn trong họach định quản lý họat động xuất nhập khẩu và giúp khách hàng có được thông tin cần thiết và đầy đủ khi ra quyết định.