Slogan
Đội Ngũ
Đội Ngũ
Bộ máy họat động của chúng tôi được vận hành bởi đội ngũ chuyên tâm và giàu kinh kiệm ở từng vị trí từ nhân viên quản lý, tư vấn điều hành đến nhân viên chứng từ, nhân viên hiện trường và nhân viên điều phối kho vận. Chứng từ của khách hàng được xử lý tỉ mỉ và cẩn thận, đảm bảo qui trình được vận hành thông suốt.

Đội ngũ quản lý và chăm sóc khách hàng của chúng tôi là những nhân tố đã được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn. Đội ngũ tư vấn khách hàng của chúng tôi xuất thân từ các chuyên gia trong và ngoài lĩnh vực hải quan với chiều sâu là thâm niên trong lĩnh vực chuyên môn về tư vấn chính sách quản lý hải quan gắn bó qua nhiều giai đoạn phát triển từ qui trình khai báo quản lý thủ công đến qui trình thông quan tự động và khai báo điện tử.